نحوه بیمه کارگران خدمات مشترک آپارتمانهاومجتمع های مسکونی وشهرکهای فاقد شهردار

درخصوص بیمه کارکنان و کارگران خدمات مشترک آپارتمانهاومجتمع های مسکونی وشهرکهای فاقد شهردار که دارای هیئت مدیره  ویامدیر میباشند وتوسط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید

دانستنیهائی برای کارفرمایان محترم کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی

قانون معافیت ازپرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثرپنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی ماده واحده:ازآغازسال1362کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

شناخـت کارفرما ونحوه صدور گواهـی هاومفاصاحسابـهای ماده 37 قانون تامـین اجتماعی

الف )شناخت کارفرما طبق بند 4ماده 2 قانون تامین اجتماعی کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که بیمه شده  بدستور یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 192 بازدید

آئین نامه قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان پنج نفر

هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری آئین نامه اجرائی تبصره پنج قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 248 بازدید
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
5 پست