# بخشودگی_سهم_کارفرما

آئین نامه قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان پنج نفر

هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری آئین نامه اجرائی تبصره پنج قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 248 بازدید