# کارفرمایان

نحوه بیمه کارگران خدمات مشترک آپارتمانهاومجتمع های مسکونی وشهرکهای فاقد شهردار

درخصوص بیمه کارکنان و کارگران خدمات مشترک آپارتمانهاومجتمع های مسکونی وشهرکهای فاقد شهردار که دارای هیئت مدیره  ویامدیر میباشند وتوسط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید

دانستنیهائی برای کارفرمایان محترم کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی

قانون معافیت ازپرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثرپنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی ماده واحده:ازآغازسال1362کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید